Дисципліна "Гігієна дітей та підлітків" викладається на 1 курсі для студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта"

Лекції - ст. викладач Дуткевич-Іванська Ю.В.,

практичні заняття - ст. викладач Дуткевич-Іванська Ю.В.