Дисципліну «Реконструкція забудови і території» слід розглядати як частину в циклі підготовки фахівців в галузі цивільного будівництва. Дисципліна є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов`язків фахівців зазначеної спеціальності. Вивчення дисципліни передбачено протягом одного семестру як підсумкової після ознайомлення з гуманітарними, культурно – освітніми, природничо-науковими дисциплінами та дисциплінами професійної підготовки, на яких вона ґрунтується.