6.014-фіз-середня освіта фізика-денна (1гр.)

6.104-фізика та астрономія-денна (2гр.)

6.105-прикладна фізика і наноматеріали-денна (5гр.)

Теплові явища і молекулярна фізика

153 - Мікро- і наносистемна техніка

6.153-мікро та наносистемна техніка-денна

Загальна фізика

Вивчення курсу "Архітектура комп’ютерів" дозволяє студентам оволодіти знаннями та вміннями, які утворять теоретичний і практичний фундамент, необхідний для побудови й аналізу комп’ютерних систем і технологій в галузі оброблення інформації в автоматизованих інформаційних системах із застосуванням різноманітних режимів роботи комп’ютерів.

Для студентів спеціальності 6.163-біомедична інженерія.


“Електрика і магнетизм, оптика” 

163 - Біомедична інженерія

Курс “Електрика і магнетизм, оптика” охоплює два розділи дисципліни "Загальна фізика" у системі сучасної підготовки фахівців . Головним завданням цього курсу є створення фундаментальної бази знань, на основі якої надалі можна розвивати більш поглиблене и деталізоване вивчення інших професійно орієнтованих дисциплін та спеціалізованих курсів.            В курсі на основі експериментальних дослідних фактів послідовно розглядаються основні закономірності та характеристики електростатичного поля у вакуумі та за наявності діелектриків і металів, вивчаються природа струму у різних середовищах, закони постійного та змінного струму, взаємозв’язок електричного струмБу з магнітними полями, магнітне поле за наявності магнетиків, закон електромагнiтної iндукцiї, система рiвнянь Максвелла та основнi властивостi  електромагнiтних хвиль, у тому числі оптичного діапазону.

Курс призначений для студентів спеціальності "Біомедина інженерія"