Сьогодні математичний факультет об'єднує 5 кафедр (кафедри алгебри, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кібернетики і прикладної математики, теорії ймовірностей і математичного аналізу, системного аналізу і теорії оптимізації), на яких працюють 45 викладачів, з них - 8 докторів наук, професори (Головач Й.Г., Маринець В.В., Король І.І., Ронто М.Й., Козаченко Ю.В., Бабич М.Д., Шило В.П., Волошин О.Ф.) та 37 кандидатів наук. Кафедру алгебри очолює доцент Шапочка І.В., кафедру теорії ймовірностей і математичного аналізу - доцент Моца А.І., кафедру диференціальних рівнянь та математичної фізики - професор Маринець В.В., кафедру системного аналізу і теорії оптимізації - доцент Кузка О.І., кафедру кібернетики і прикладної математики - професор Гече Ф.Е. Більшість викладачів факультету є його вихованцями.