Фізичний факультет сьогодні - один із найпотужніших за науковим потенціалом в Ужгородському національному університеті. У структурі факультету - 6 випускаючих кафедр, на факультеті працює 235 спеціалістів, з них 100 мають наукові ступені доктора або кандидата фізико-математичних наук. Навчальний процес забезпечують 67 викладачів, з них 31 професорів, докторів наук та 36 доцентів, кандидатів наук. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані фахівці НДІ ФХТТ та Проблемної лабораторії, які мають значний досвід наукової та науково-методичної роботи.