Хімічний факультет відкрито в 1946 році. За час існування на ньому підготовлено біля 4000 спеціалістів-хіміків та понад 300 спеціалістів-екологів, які працюють в різних галузях народного господарства, науки та освіти.

Мета навчальної дисципліни за вибором «Отрути та токсини природного походження» надати студентам систематичні знання щодо основних класів токсинів, які є в природних об’єктах. Ознайомити з основними отрутами та токсинами та їх аналогами, розглянути методи виділення, фізичні та хімічні властивості, токсичність, дію на людський організм, способи лікування та можливості практичного медичного застосування.

Послідовність розміщення і обсяг матеріалу в програмі є традиційним при викладанні цього курсу в більшості вузах України.

 

Завдання: Завдання дисципліни «Отрути та токсини природного походження» полягає у ознайомленні з поняттями: отрути, токсини, токсичність, екзо- та ендотоксини, мікотоксини, нейротоксини.

-               Освоєння студентами основних принципів і теоретичних положень токсинів природного походження;

-               Проаналізувати отрути та токсини таких основних класів живої природи, як мікотоксини, ендотоксини, екзотоксини, отрути ссавців, отрути риб, змій, амфібій, земноводних, птахів та інші;

-               ознайомитися з деякими поняттями токсикології, вивчити основні ознаки екзогенного отруєння та навчитися розраховувати кількісну оцінку отруйності речовин;

-               ознайомитися із можливими шляхами потрапляння отрути до організму та явищами біотрансформації, детоксикації на рівні системи органів та клітини;

-               розглянути історію винайдення антидотів та розглянути найбільш відомі методи виведення отрути з організму;

 

Вивчення даної дисципліни потребує використання знань студентів з курсів «органічна хімія», «загальна біологія», «біоорганіна хімія», «токсикологічна хімія», «зоотоксинологія». Основною базою його вивчення є знання, що були надані студентам протягом першого року навчання на хімічному факультеті курсів «біоорганічна хімія» та «медична хімія».


Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залучення студентів у навчальний процес. Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних та лабораторних заняттях.