Програма вдосконалення професійних компетентностей лікарів  «Профілактичні огляди в медичній практиці» УжНУ спрямована на надання лікарям різних профілів, в першу чергу, сімейним лікарям, необхідного комплексу знань і навичок з ряду галузей медицини для проведення різних видів профілактичних медичних оглядів. З цією метою програма вдосконалення професійних компетентностей «Профілактичні огляди в медичній практиці» як система безперервного професійного розвитку   включає в себе декілька програм вдосконалення професійних компетентностей лікарів за спеціалізаціями спортивна медицина, наркологія та інші.

Програма вдосконалення професійних компетентностей лікарів «Профілактичні огляди в медичній практиці» УжНУ і програми за спеціалізаціями, як її складові, підготовлені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»,  «Стратегії розвитку медичної освіти в Україні», розробленої МОЗ України, «Положення про післядипломну освіту у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», затвердженого наказом  ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» №530/01-17 від 06.03.2015 року та відповідає вимогам наказів Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р.  № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, та від 14 липня 2015 р.  № 761 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за №923/27368.

     Навчання за програмою вдосконалення професійних компетентностей лікарів «Профілактичні огляди в медичній практиці» здійснюється, здебільшого, через опрацювання проблемних ситуацій, з використанням кейс-технологій і елементів симуляційно-тренінгового навчання та побудоване у відповідності до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Допомогти з Search courses

Програма вдосконалення професійних компетентностей сімейних та інших лікарів за спеціалізацією «Спортивна медицина» спрямована на надання необхідного комплексу знань і навичок в галузі спортивної медицини для впровадження системи заходів, спрямованих на підвищення рухової активності населення, практичного застосування в своїй роботі досягнень сучасної спортивної медицини, проведення  профілактичних оглядів для надання допусків до занять фізичною культурою і спортом тощо.

За визначенням Європейської Спілки Спеціалістів Медицини (UEMS) та Європейської Федерації Асоціацій Спортивної Медицини (EFSMA) «Спортивна медицина є між- та мультидисциплінарною клінічною та академічною спеціальністю медицини, пов’язаною з промоцією здоров’я для загального населення шляхом підтримки фізично активного стилю життя та з діагностикою, лікуванням, профілактикою та реабілітацією внаслідок травм або захворювань в зв’язку з участю у різних видах фізичної активності, вправ та спорті на всіх рівнях».

          Програма спеціалізації з безперервного очно-дистанційного навчання сімейних  та інших лікарів за спеціальністю «Спортивна медицина» розроблена у відповідності до фахових підходів, визначених Всесвітньою Федерацією Медичної Освіти (WFME), на основі навчальної програми Європейського Союзу за спеціальністю «Спортивна медицина», запропонованої у 2008 році Європейською Спілкою Спеціалістів Медицини (UEMS), яка є організацією,  відповідальною за акредитацію програм безперервної освіти лікарів в ЄС.