Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент якості туристичного обслуговування» є формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію менеджменту якості на підприємствах у сфері туризму, а також набуття практичних вмінь і навичок оцінки рівня якості туристичних послуг, розроблення та впровадження систем управління якістю, відповідних впливу підприємницького середовища.

 

Завданнями навчальної дисципліни є: опанування сучасної методології управління якістю послуг та туристичного обслуговування ; вивчення теоретичних і методичних основ формування, сертифікації, оцінки результативності та ефективності систем менеджменту якості в туризмі.