«Організація екскурсійної діяльності»

Програма дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Зазначена дисципліна займає провідне місце серед спеціалізованих дисциплін, оскільки жодна подорож не обходиться без здійснення екскурсійної діяльності. З огляду на зазначене, ознайомлення з основами екскурсійної діяльності є важливою складовою підготовки фахівців і відповідає сучасним тенденціям розвитку туристичної галузі.

Мета дисципліни — забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів з екскурсійної діяльності. Лекційний курс містить програмно-нормативні основи екскурсійної справи в Україні, основні закономірності розвитку екскурсійного та музейного туризму в Україні, науково-методичні основи екскурсознавства.

Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, викладеного під час лекцій. Студенти повинні навчитися на практиці використовувати методику організації екскурсій та проведення туристських маршрутів.

Предметом дисципліни є принципи, методи і прийоми наукових досліджень (екскурсології та музеєзнавства) у туризмі.

Завдання навчальної дисципліни дисципліна вимагає від студентів уміння систематизувати інформацію з метою успішного застосування у подальшій роботі: науковій, дослідницькій, у сфері туризму.

        У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

–  методи екскурсійної діяльності;

– основні законодавчі і нормативно-правові акти у сфері туризму, які регулюють сферу організації екскурсійної діяльності в Україні;

– класифікацію туристичних турів;

– етапи проведення екскурсії;

–  завдання гіда-екскурсовода під час екскурсії;

– основні заходи безпеки під час організації екскурсійної діяльності.

       У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен вміти:

–  розробляти різні види екскурсійних маршрутів;

–  організовувати екскурсійні  подорожі по Закарпатській області;

–  організовувати екскурсії у відповідності до різних засобів пересування, що використовуються;

– забезпечити необхідний рівень безпеки екскурсантів.