Навчальна дисципліна «Міжнародна готельна індустрія» - нормативна дисципліна  з циклу предметів професійної та практичної підготовки студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування»,  спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», яка вивчається на першому курсі студентами денної форми навчання. Основна мета дисципліни – формування у студентів фахового світогляду, базового рівня знань стосовно геопросторових аспектів організації, розвитку і функціонування міжнародної готельної індустрії на базі ринкових механізмів, в контексті модернізації у відповідності до глобальних процесів, проблем та необхідності входження України у світову індустрію туризму.