Міграційне право – молода галузь права, яка сформувалася на стику суміжних галузей права та має свій власний предмет регулювання. Виникнення та становлення даної галузі обумовлене наявністю об’єктивних передумов, а саме, загальні конституційні засади функціонування держави, які вже сформувалися. Це суверенітет, демократичні перетворення, соціальність і гуманізм держави, утвердження верховенства прав і свобод людини та громадянина. Тривалий час вважалося, що міграційні суспільні відносини регулюються нормами низки інших галузей права України — конституційного, адміністративного, кримінального тощо. Так, інститут правового статусу іноземців та осіб без громадянства, інститут притулку традиційно належали лише до інститутів конституційного права; інститут свободи пересування, інститут вільного вибору місця проживання — до адміністративного та житлового права; інститут екстрадиції — до кримінального права. Нині зазначені інститути набули статусу міжгалузевих, комплексних інститутів.