Вивчення історії держави і права України є невід’ємною складовою юридичної освіти, саме тому у вузах, де готують спеціалістів у сфері права обов’язково в їх навчальних програмах присутній даний курс. Необхідність вивчення програми даної дисципліни зумовлено тим, що формування сучасного спеціаліста-правовика вимагає всебічного і глибокого ознайомлення з закономірностями еволюції державно-правових інститутів на території сучасної України.

Історія держави і права України являється системною юридичною дисципліною, що дає можливість студенту ознайомитися з всіма проявами державно-правових явищ, саме тому дана дисципліна є своєрідним вступом до інших юридичних дисциплін (цивільного та кримінального права, процесуального та адміністративного права, конституційного права тощо). Така риса даного курсу сприяє засвоєнні студентом основних базових понять галузевих юридичних дисциплін, які ним в подальшому будуть вивчатися.

Метою “Історії держави і права України” як навчальної дисципліни є досягнення об’єктивних знань про еволюцію державно-правових інститутів на території України у певній хронологічній послідовності.