Адміністративне право – важлива галузь системи права будь-якої держави. Особливо велику роль воно відіграє в Україні, де такі фактори, як багатонаціональний склад населення, традиційно великий об’єм державної власності, історичні державні традиції обумовили значення адміністративної влади, державної адміністрації в житті суспільства.

Мета вивчення курсу – формування у майбутніх юристів системи знань про виконавчу (адміністративну) владу, форми та методи її діяльності, порядок формування та повноваження відповідних органів, їх соціальне призначення, адміністративну відповідальність за вчинене правопорушення, практичних навиків складання важливих процесуальних документів.