Становлення України як правової держави передбачає і якісно новий рівень судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на сонові законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Важливе місце у цій діяльності належить системі адміністративних судів України, розбудова та діяльність якої здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій та статус судів України».

Ці та інші реформаційні процеси, які відбувалися у сфері судової влади і відповідного законодавства, обумовлюють актуальність у ґрунтовному дослідженні особливостей функціонування  та здійснення правосуддя адміністративними судами.