Методологія права не є чимось принципово відмінним і уособленим щодо наукової  методології взагалі. Навчальна  дисципліна передбачає опанування певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних методів (способів) дослідження державно-правових явищ. 

В курсі «Методологія права» аналізується зміст сучасної методології наукового дослідження і його застосування у юриспруденції. Основна увага приділяється розгляду тих змін, які внесло в питання предмету і об’єкту наукового дослідження, структури науки, методика наукового пізнання посткласичне наукознавство. На основі такого нового уявлення про методологію науки будується програма конкретного юридичного дослідження.