„Історія вчень про державу і право” передбачає опанування знаннями про еволюцію формування політико-правової думки людства в процесі становлення людської цивілізації, пізнання історичного процесу нагромадження  знань у галузі державознавства і правознавства, його різних аспектів – кримінального, цивільного, теоретичного, правового, організаційного  у вигляді теорій, шкіл, поглядів різних епох людської історії, суспільно-економічних формацій, детермінованість цих уявлень і знань  соціально-економічними та культурними (духовними) факторами людського суспільства взагалі та різних культурних систем