Знання методології, теорії, техніки, методів і організації науко­во-дослідної діяльності допоможе молодим ученим, аспірантам, здобувачам наукових ступенів легко включатися у професійну діяльність, втілювати наукові знання у практичну площину, сприятиме розвиту раціонального творчого мислення. У зв'язку з цим до навчальних планів вищих навчальних закладів в Україні включено спеціальні дисципліни з ос­нов науково-дослідної діяльності, введено елементи наукової творчості у фундаментальні, професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни.