Навчальна дисципліна “Соціологія права”  займає важливе місце серед інших навчальних дисциплін в системі підготовки юристів-правознавців.
На сучасному етапі побудови демократичного суспільства важливо подолати  застарілий підхід до права як до застиглої системи норм і розвивати у майбутніх юристів розуміння динамічності правової системи, критичний підхід до діючого права з позицій його відповідності суспільним реаліям, інтересам суспільства і окремо взятої людини. Тільки такий підхід до діючого права дає можливість успішного проведення правової реформи.