Навчальна дисципліна «Філософія права» — необхідний елемент теоретичної, світоглядної, методологічної і спеціальної підготовки юристів, політологів, соціологів, філософів. Філософія права вивчає найбільш загальні принципи буття правової реальності і її пізнання, вихідні основи права — волю, рівність, справедливість, розглянуті в контексті світової культури і загальнолюдських цінностей. Багата історико-філософська традиція і правовий досвід людства, глибоко осмислені сучасною філософією права, сприяють формуванню правової культури майбутнього фахівця.