Теорія держави і права є основою для формування юридичного мислення у майбутніх юристів, виступає базою для успішного оволодіння знаннями зі спеціальних юридичних дисциплін.

Предметом даного курсу є закономірності становлення, розвитку та функціонуваня державно-правових явищ.

Даний навчальний курс має на меті глибоке засвоєння студентами знань щодо закономірностей становлення, розвитку та функціонуваня таких суспільних явищ як держава та право, наукових і методологічних основ походження і розвитку держави, опанування методології дослідження державно-правових явищ, проблем прав і свобод людини, поняття правової держави та громадянського суспільства, процесу нормотворення і тлумачення нормативно-правових актів, системи законодавства і права, правових форм діяльності держави; правового регулювання суспільних відносин; місця законності та правопорядку в правовій і політичній системах.