Курс  «Державно-конфесійне право» як навчальна дисципліна входить до комплексу навчальних дисциплін, що є вибірковими для фахової підготовки фахівця з правознавства, міжнародного права та міжнародних відносин. У процесі її вивчення студенти повинні засвоїти систему та принципи національного і міжнародного законодавства у сфері державно-конфесійних відносин, з’ясувати поняття та основні види його джерел, зрозуміти особливості співвідношення норм державно-конфесійного права України та національного законодавства країн Європейського союзу, інших зарубіжних країн, основні міжнародні правила та критерії законотворчості у сфері державної релігійної політики та регулювання.
Метою навчального курсу «Державно-конфесійне право» є вивчення державно-церковних відносин в Україні та зарубіжних країнах в історичній і сучасній перспективі, оволодіння знаннями про їх основні моделі, історичні типи, в тому числі існуючих у сучасних державах світу. 

Програма курсу  розрахована  на  вивчення та засвоєння основних положень державно-конфесійного права, міжнародно-правових засад регулювання державно-конфесійних відносин, стандартів та правил, визначення правових основ реалізації громадянами права на свободу совісті та віросповідання, ознайомлення із структурою, завданнями та функціями  органів, уповноважених здійснювати регулювання у сфері державної релігійної політики.