Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура сучасного світу» є всебічне та ґрунтовне вивчення сучасної історії та культури країн Західної Європи і Америки з 1991 р. по наш час.

Навчальна дисципліна «Історія та культура сучасного світу» зорієнтована на творче осмислення політичних, соціально-економічних та культурних досягнень країн Західної Європи і Америки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає знання про перебіг головних історичних подій та процесів в Західній Європі та США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; специфіку політичного, соціально-економічного та культурного розвитку окремих країн Західної Європи та США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; провідні сучасні тенденції суспільного розвитку та їхні можливі перспективи; діяльність видатних історичних особистостей кінця ХХ – початку ХХІ ст.