Правознавство є основою для формування юридичного мислення у майбутніх бакалаврів, спеціалістів та магістрів, виступає базою для успішного оволодіння знаннями зі спеціальних дисциплін. Цей навчальний курс має на меті набуття фундаментальних знань, що є основою розуміння чинного законодавства та актуальних проблем державно-правової практики.

Метою дисципліни є надання знань з теорії держави і права, наукових і методологічних основ походження і розвитку держави. Визначення та засвоєння таких базових правових понять, як сутність, зміст, форми держави і права. Висвітлення проблем прав і свобод людини, понять правової держави та громадянського суспільства, системи законодавства і права, правових форм діяльності держави; правового регулювання суспільних відносин; місця законності та правопорядку в правовій і політичній системах допоможе привити студентам навики самостійного осмислення державно-правових понять. Сформувати основи знань про найважливіші галузі права України, систему судів, правоохоронних органів та з діяльністю адвокатури.