Фінансове право є важливою та водночас складною навчальною дисципліною. Це обумовлюється як значною кількістю законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують фінансові правовідносини, так і численними змінами їх положень. Безумовно, постійні зміни нормативно-правових актів викликані формуванням сучасних ринкових відносин в Україні, змінами у сфері фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

Вивчення курсу “Фінансове право” даєможливість студентам – майбутнім юристам-практикам, отримати базову підготовку з питань фінансово-правових відносин в державі, сутності фінансово-правових норм та особливостей фінансового законодавства, зокрема бюджетного, податкового, валютного, у сфері банківської діяльності, грошового обігу і розрахунків тощо.

Враховуючи складність фінансового права як навчальної дисципліни та нестабільність фінансового законодавства метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань щодо специфіки фінансових відносин та норм, які регулюють ці відносини, а також навчити студентів вмінню самостійно аналізувати джерела фінансового права та вміло застосовувати їх на практиці.