Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” закладає базисні знання про основні сучасні конституційні традиції, закономірності їх формування та розвитку у порівняльно-правовій перспективі. Знання з дисципліни “Порівняльне конституційне право” повинні сприяти поглибленню правової культури у сфері компаративного аналізу закономірностей формування політичних і публічно-владних інституцій в різних країнах світу.

Необхідною умовою правової культури студента є вироблення навичок критичного осмислення змісту поточного законодавства та практики застосування правових норм відповідно до конституції.

Метою дисципліни є вивчення загальних закономірностей функціонування національних конституційних систем як реального та ефективно діючого правопорядку, який закладає правові засади національних правових систем у їх порівняльно-правовому аспекті.