Курс «Сучасні науково – технічні проблеми геодезії та землеустрою» є вибірковою  дисципліною зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій. Предметом вивчення дисципліни є знання, розуміння та практичне вирішення сучасних науково – технічних проблем ,які виникають при виконанні робіт з геодезії, землеустрою та ведення кадастрів.

Мета навчальної дисципліни «Сучасні науково-технічні проблеми геодезії та землеустрою» полягає у вивченні питань, пов’язаних з науково – технічними проблемами, які виникають при виконанні геодезичних робіт для для забезпечення землеустрою, будівництва спеціальних інженерних споруд та інженерних вишукувань, поглибленні практичних вмінь для  вирішення вказаних проблем.