Предметом вивчення дисципліни «податкове право ЄС» є комплексне правове регулювання різноманітних відносин, складаються в процесі податкової діяльності країн – членів ЄС/

Метою навчальної дисципліни «податкове право ЄС» є: формування у студентів компетентностей щодо системи знань у сфері базових понять податкового права ЄС.

Під час вивчення курсу студенти повинні опанувати понятійно-категоріальним апаратом податкового права ЄС, його систему, джерела та принципи. Також студенти повинні вміти орієнтуватися у базових нормах податкового законодавства які регулюють основні види податків у ЄС (прямого і непрямого оподаткування) та розв’язувати конкретні прикладні питання, які мають відношення до податкового права ЄС.