Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України (загальна частина)» є отримання знань студентом про загальну частину цивільного права як окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування цивільного закону.