Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»

Мета курсу:
ознайомити слухачів з можливостями використання платформи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі; навчити слухачів технології створення дистанційних курсів на базі сучасної платформи дистанційного навчання Moodle; напрацювати практичні навички управління навчанням та адміністрування дистанційного курсу.

Основні завдання:
  • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle;
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle;
  • вміти використовувати функціональні можливості Moodle;
  • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу;
  • виконати випускну роботу: розробити дистанційний курс навчальної дисципліни, використати основні функціональні можливості платформи.

Вимоги до рівня підготовки слухача:
Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту.

Підвищення кваліфікації - це набуття людиною здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах своєї спеціальності. Все більше спеціалістів усвідомлюють необхідність отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей, підвищення рівня майстерності та кар'єрного зростання. «Центр Інформаційних технологій» надає професійні освітні послуги за програмами підвищення кваліфікації, які орієнтовані на удосконалення знань та здобуття практичних навичок. По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації. Мета курсу: розширити систему знань в області інформаційних технологій та напрацювати поглиблені навички й уміння роботи в мережі Інтернет, оформлення текстової документації та створення електронних таблиць, необхідних у діяльності викладача/працівника університету. Вимоги до рівня підготовки слухача: курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи з прикладними програмами офісного призначення: текстовим редактором, електронними таблицями тощо. Для навчання за курсом слухач повинен вміти: вільно виконувати набір тексту з клавіатури; виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук); грамотно виконувати форматування текстових документів з використанням списків, таблиць, табуляції, вставлення графічних об’єктів.