Ремонт і рекоснтрукція застосовується як комплекс робіт для покращення експлуатаційних якостей об'єкта. 
Основна мета курсу:  здобути знання щодо перевлаштування будівель і споруд, а саме приведення їх у відповідність до чинних норм.

В програму курсу входить виконання курсвого проекту, практичних та лабораторних робіт.

Курсовий проект виконується відповідно до завдання, яке видане викладачами у повному обсязі (вихідні дані, методичні вказівки, зйомки та література)