Курс „Вступ до мовознавства” для спеціальності „Прикладна лінгвістика” (1 семестр)
серед навчальних дисциплін, які навчають майбутньої професії, є першим. Крім того, він
дає рекомендації щодо вибору майбутнього місця праці, він також відіграє роль
своєрідного орієнтира в студіюванні всіх фахових дисциплін, які вивчатимуть студенти
цієї спеціальності на старших курсах.