методи дослідження операцій для студентів спец. "магістр математики"

Мета курсу: Ознайомити студентів із структурою та принципами роботи сучасної операційної системи. Висвітлити сучасні підходи та технології організації роботи мультипрограмних операційних систем, принципи роботи та властивості основних структурних компонентів операційної системи - об'єктів ядра.

Завдання курсу: Основним завданням дисципліни є формування базових знань і умінь в області системного програмування, а саме, володіння основними поняттями в теорії операційних систем. Уміння визначати характеристики операційної системи, використовувати основні об’єкти ядра системи в організації роботи та виконання програм. Набуття навичок моделювання роботи послідовних та паралельних процесів і потоків.