Загальне
Програма вдосконалення професійних компетентностей сімейних та інших лікарів за спеціалізацією «Спортивна медицина» спрямована на надання необхідного комплексу знань і навичок в галузі спортивної медицини для впровадження системи заходів, спрямованих на підвищення рухової активності населення, практичного застосування в своїй роботі досягнень сучасної спортивної медицини, проведення  профілактичних оглядів для надання допусків до занять фізичною культурою і спортом тощо.
За визначенням Європейської Спілки Спеціалістів Медицини (UEMS) та Європейської Федерації Асоціацій Спортивної Медицини (EFSMA) «Спортивна медицина є між- та мультидисциплінарною клінічною та академічною спеціальністю медицини, пов’язаною з промоцією здоров’я для загального населення шляхом підтримки фізично активного стилю життя та з діагностикою, лікуванням, профілактикою та реабілітацією внаслідок травм або захворювань в зв’язку з участю у різних видах фізичної активності, вправ та спорті на всіх рівнях».
          Програма спеціалізації з безперервного очно-дистанційного навчання сімейних  та інших лікарів за спеціальністю «Спортивна медицина» розроблена у відповідності до фахових підходів, визначених Всесвітньою Федерацією Медичної Освіти (WFME)на основі навчальної програми Європейського Союзу за спеціальністю «Спортивна медицина», запропонованої у 2008 році Європейською Спілкою Спеціалістів Медицини (UEMS), яка є організацією,  відповідальною за акредитацію програм безперервної освіти лікарів в ЄС.