Метою вивчення навчальної дисципліни «Угорська мова як іноземна» є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння угорською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.


Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння угорською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

Завдання дисципліни полягає у навчанні та розвиткові мовленнєвої діяльності, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття угорської мови; фонетичні норми угорської мови; базову лексику та основні моделі словотворення.

вміти: сформувати мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо; робити повідомлення по вивченій тематиці та за змістом тексту.