Кафедра заснована у 1946 році, одночасно з відкриттям медичного факультету "УжНУ". Будучи фундаментальною кафедрою факультету, вона вводить студента в терапевтичну клініку, поступово навчає його “Діагностиці” та “Семіотиці”, як окремим розділам медичної науки і на цьому підгрунті починає формування клінічного мислення майбутніх лікарів та навчає студентів – медиків класичній картині перебігу більшості внутрішніх хвороб.

Мета вивчення навчальної дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" –  це здобуття студентами наступних  навичок: проводити опитування і фізикальне обстеження здорових осіб і хворих щоб аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб; аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження; визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Сестринська практика» є: набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри, закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін, поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Догляд за хворими (практика)» є: навчити студентів основам загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного та хірургічного профілю та його впливу на організм тяжкохворого, правилам дотримання лікувально–охоронного та санітарно–гігієнічного  режиму у терапевтичному стаціонарі, елементам клінічного обстеження хворого (анамнез, огляд) та виробити навички надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.