Для навчання дисципліни "Гігієна та екологія" студентів спец. курсу.