Метою навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з історії та археології» є: формування у здобувачів системи знань про теоретико-методологічні засади науково-дослідної діяльності, набуття навичок організації наукових досліджень з історії та археології, використання цих навичок у професійній діяльності.